Phí đăng kiểm xe ô tô 2022 mới nhất

Thông qua việc đăng kiểm sẽ giúp các cơ quan chức năng nắm được các thông tin về phương tiện để có thể dễ dàng quản lí và giám sát. Do vậy khi đưa các phương tiện vào vận hành thì cần phải tiến hành việc đăng kiểm. Khi đi đăng kiểm thì phí đăng kiểm xe ô tô luôn là thắc mắc của nhiều người hiện nay.

Thủ tục đăng kiểm xe ô tô

Theo pháp luật tại Điều 8 Thông tư 16/2021 thông tư của Bộ Giao thông vận tải đường bộ lao lý về kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ thì thủ tục đăng kiểm xe ô tô được triển khai như sau :

Bước 1: Để đăng kiểm xe ô tô thì tổ chức, cá nhân cần đưa xe và hồ sơ đăng kiểm xe đến đơn vị đăng kiểm.

Bước 2: Đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện đăng kiểm xe

1. Lập Hồ sơ phương tiện đi lại

a) Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, nội dung kiểm tra hồ sơ theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; nếu không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại.

b ) Đơn vị đăng kiểm in thông số kỹ thuật kỹ thuật của xe từ cơ sở tài liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Nước Ta ; kiểm tra xe cơ giới và so sánh với những sách vở và bản in thông số kỹ thuật kỹ thuật. Trường hợp xe cơ giới thanh lý, xe mang biển số ĐK ngoại giao không có trong cơ sở tài liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định của Cục Đăng kiểm Nước Ta thì đơn vị chức năng thực thi theo mục 3 Phụ lục IV phát hành kèm theo Thông tư này .
c ) Nếu tác dụng kiểm tra, so sánh đạt nhu yếu thì nhập thông số kỹ thuật kỹ thuật, thông tin hành chính của xe cơ giới vào chương trình quản trị kiểm định ; phương pháp triển khai theo Phụ lục IV phát hành kèm theo Thông tư này ; in Phiếu lập hồ sơ phương tiện đi lại theo mẫu lao lý tại Phụ lục V phát hành kèm theo Thông tư này ; nếu không đạt thì thông tin cho chủ xe khắc phục, hoàn thành xong lại .
d ) Chụp 02 ảnh toàn diện và tổng thể rõ biển số của xe cơ giới để lưu ( ảnh ở góc chéo khoảng chừng 45 độ từ phía trước bên cạnh xe và ảnh từ phía sau góc đối lập, có thể hiện thời hạn chụp trên ảnh ) ; chụp 02 ảnh ( ảnh từ đầu xe và ảnh từ cuối xe ) phần gầm của xe cơ giới để lưu trừ trường hợp ô tô chở người đến 09 chỗ .
2. Kiểm định tại đơn vị chức năng đăng kiểm
Tổ chức, cá thể đưa xe cơ giới và những sách vở theo pháp luật tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này đến đơn vị chức năng đăng kiểm để kiểm định. Đơn vị đăng kiểm tiếp đón sách vở và triển khai kiểm định theo trình tự pháp luật tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư này :
a ) Tiếp nhận, kiểm tra, tra cứu cảnh báo nhắc nhở, so sánh hồ sơ với tài liệu trên Chương trình Quản lý kiểm định, nếu không khá đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thành xong lại ; nếu không thiếu thì ĐK kiểm định, thực thi kiểm tra, nhìn nhận thực trạng ATKT và BVMT của xe cơ giới và in Phiếu kiểm định theo mẫu pháp luật tại Phụ lục VI phát hành kèm theo Thông tư này ;
b ) Xe cơ giới kiểm định đạt nhu yếu, đơn vị chức năng đăng kiểm trả Giấy ghi nhận kiểm định và dán Tem kiểm định cho phương tiện đi lại. Đối với xe cơ giới chỉ có Giấy hẹn cấp ĐK xe, đơn vị chức năng cấp Giấy hẹn trả Giấy ghi nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu pháp luật tại Phụ lục VII phát hành kèm theo Thông tư này, khi chủ xe xuất trình sách vở về ĐK xe, đơn vị chức năng đăng kiểm phô tô để lưu trong Hồ sơ phương tiện đi lại, hồ sơ kiểm định và trả Giấy ghi nhận kiểm định. Trường hợp xe cơ giới có thông tin kiểm định không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Nước Ta thì đơn vị chức năng đăng kiểm xóa thông tin ;
c ) Xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng, đơn vị chức năng đăng kiểm in và gửi Thông báo khuôn khổ khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu pháp luật tại Phụ lục VIII phát hành kèm theo Thông tư này cho chủ xe để sửa chữa thay thế, khắc phục. Trường hợp kiểm định không đạt và không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định thì đơn vị chức năng đăng kiểm phải nhập nội dung không đạt vào mục cảnh báo nhắc nhở phương tiện đi lại không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Nước Ta .
3. Kiểm định ngoài đơn vị chức năng đăng kiểm
a ) Chủ xe có văn bản đề xuất theo mẫu tại Phụ lục IX phát hành kèm theo Thông tư này nêu rõ nguyên do, khu vực kiểm định ngoài đơn vị chức năng đăng kiểm kèm theo list xe cơ giới đề xuất kiểm định gửi trực tiếp hoặc qua mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc hình thức tương thích khác đến đơn vị chức năng đăng kiểm .
b ) Đơn vị đăng kiểm kiểm tra, xem xét ý kiến đề nghị của chủ xe, nếu đúng đối tượng người tiêu dùng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này và đủ điều kiện kèm theo đường thử thì trong vòng 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của chủ xe, đơn vị chức năng đăng kiểm có văn bản thông tin cho chủ xe về thời hạn kiểm tra. Trường hợp không đủ điều kiện kèm theo đường thử thì có văn bản thông tin cho chủ xe và nêu rõ nguyên do .
c ) Chủ xe đưa xe đến khu vực kiểm tra, đơn vị chức năng đăng kiểm thực thi kiểm định xe cơ giới theo trình tự và phương pháp thực thi theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .
4. Ghi nhận bổ trợ, sửa đổi Hồ sơ phương tiện đi lại khi xe cơ giới có đổi khác thông tin trên sách vở về ĐK xe .
a ) Chủ xe những mang những sách vở theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đến đơn vị chức năng đăng kiểm để ghi nhận biến hóa .
b ) Đơn vị đăng kiểm kiểm tra sách vở : nếu vừa đủ thì ghi nhận đổi khác vào Hồ sơ phương tiện đi lại và chương trình quản trị kiểm định ; nếu không khá đầy đủ thì hướng dẫn ngay để chủ xe triển khai xong lại. Trường hợp đơn vị chức năng đăng kiểm không quản trị Hồ sơ phương tiện đi lại thì phải gửi bản sao sách vở về ĐK xe có đóng dấu của đơn vị chức năng về đơn vị chức năng đăng kiểm quản trị Hồ sơ phương tiện đi lại để update và tàng trữ vào Hồ sơ phương tiện đi lại .
5. Ghi nhận bổ trợ, sửa đổi Hồ sơ phương tiện đi lại khi xe cơ giới có đổi khác thông số kỹ thuật kỹ thuật .
a ) Chủ xe đưa xe cơ giới cùng những sách vở theo pháp luật tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này và sách vở, tài liệu kỹ thuật có tương quan đến đơn vị chức năng đăng kiểm để kiểm định, ghi nhận biến hóa .
b ) Đơn vị đăng kiểm kiểm tra sách vở, so sánh với chương trình quản trị kiểm định : nếu không rất đầy đủ thì hướng dẫn để chủ xe hoàn thành xong lại ; nếu khá đầy đủ thì kiểm định, chụp ảnh và ghi nhận bổ trợ, sửa đổi vào Hồ sơ phương tiện đi lại, chương trình quản trị kiểm định. Trường hợp đơn vị chức năng đăng kiểm triển khai kiểm định không phải là đơn vị chức năng đăng kiểm quản trị Hồ sơ phương tiện đi lại thì đơn vị chức năng đăng kiểm triển khai kiểm định phải gửi Giấy ghi nhận chất lượng bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên xe cơ giới tái tạo, tài liệu kỹ thuật tương quan đến bổ trợ, sửa đổi, bản sao Giấy ghi nhận kiểm định đến đơn vị chức năng đăng kiểm quản trị Hồ sơ phương tiện đi lại để update và tàng trữ vào Hồ sơ phương tiện đi lại .

Quy định về phí đăng kiểm xe ô tô

Ngoài thủ tục đăng kiểm xe thì khi cá nhân, tổ chức khi đi đăng kiểm xe luôn quan tâm đến phí đăng kiểm xe ô tô.

Theo quy định tại thông tư số 238/2016 thông tư của Bộ tài chính thì phí đăng kiểm xe ô tô đối với mỗi loại xe sẽ là khác nhau dựa vào biểu giá dịch vụ được quy định đối với từng loại xe cụ thể.

Ví dụ :
– Đối với xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo được cho phép tham gia giao thông vận tải trên 20 tấn và những loại xe ô tô chuyên dùng mức giá là 560.000 đồng / xe ;
– Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo được cho phép tham gia giao thông vận tải đến 20 tấn và những loại máy kéo mức thu phí là 350.000 đồng ;
– Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải trên 2 tấn đến 7 tấn thì mức thu phí là 320.000 đồng / xe ;
– Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế ( kể cả lái xe ) mức thu phí là 280.000 đồng / xe ;
– Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương mức phí là 240.000 đồng / xe ; ..
Từ đó hoàn toàn có thể thấy được rằng không phải tổng thể những loại xe ô tô khi đi đăng kiểm đều có mức phí giống nhau mà mức phí này được pháp luật phụ thuộc vào vào từng loại xe đơn cử được pháp luật ở văn bản như đã nêu ở trên .

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô 4 chỗ

Khi sử dụng xe ô tô thì ngoài phí đăng kiểm xe ô tô thì thời hạn đăng kiểm xe cũng là một vấn đề rất cần quan tâm. Việc đăng kiểm xe không chỉ giúp cho cơ quan nhà nước nắm được các thông tin về phương tiện để dễ dàng quản lý mà còn nhằm đảm bảo được an toàn cho người sử dụng xe.

Việc đăng kiểm xe ô tô là rất quan trọng do đó mỗi cá thể, tổ chức triển khai cần phải quan tâm để triển khai thủ tục đăng kiểm theo đúng như lao lý. Tránh trường hợp quá thời hạn đăng kiểm sẽ bị xử phạt theo lao lý đồng thời cũng không bảo vệ được bảo đảm an toàn so với người sử dụng xe .
Theo phụ lục XI phát hành kèm theo Thông tư số 16/2021 / TT-BGTVT ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ, Bảng chu kỳ luân hồi kiểm định như sau :

TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
1.1 Sản xuất đến 07 năm 30 18
1.2 Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm   12
1.3 Sản xuất trên 12 năm   06
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải
2.1 Sản xuất đến 05 năm 24 12
2.2 Sản xuất trên 05 năm   06
2.3 Có cải tạo 12 06
3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
3.1 Không cải tạo 18 06
3.2 Có cải tạo 12 06
3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
4.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm 24 12
4.2 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm   06
4.3 Có cải tạo 12 06
5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên.   03

Ghi chú: số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

Theo đó, thời hạn đăng kiểm xe ô tô 4 chỗ như sau :
– Đối với những ô tô không kinh doanh vận tải đường bộ đã sản xuất đến 07 năm chu kỳ luân hồi đầu là 30 tháng, chu kỳ luân hồi định kỳ là 18 tháng ; Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm chu kỳ luân hồi định kỳ là 12 tháng ; Đã sản xuất trên 12 năm chu kỳ luân hồi định kỳ là 06 tháng ;
– Đối với những ô tô có kinh doanh vận tải đường bộ đã sản xuất đến 05 năm chu kỳ luân hồi đầu là 24 tháng, chu kỳ luân hồi định kỳ là 12 tháng ; Đã sản xuất trên 05 năm chu kỳ luân hồi định kỳ là 6 tháng ; Có tái tạo chu kỳ luân hồi đầu là 12 tháng, chu kỳ luân hồi định kỳ là 6 tháng .
Như vậy tùy theo mục tiêu sử dụng là khác nhau xe ô tô 4 chỗ có kinh doanh vận tải đường bộ hoặc là không kinh doanh vận tải đường bộ thì thời hạn đăng kiểm của chu kỳ luân hồi đầu và chu kỳ luân hồi định kỳ sẽ là khác nhau .

Phí đăng kiểm xe ô tô 5 chỗ

Hiện nay, phí đăng kiểm xe ô tô được ban hành tại Biểu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Đơn vị tính : 1.000 đồng / xe

TT

Loại xe cơ giới

Mức giá
1 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng 560
2 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo 350
3 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn 320
4 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn 280
5 Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 180
6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 180
7 Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 350
8 Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 320
9 Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) 280
10 Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương 240
11 Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 100

Như vậy, theo biểu phí nêu trên thì phí đăng kiểm so với xe ô tô 5 chỗ là 240.000 đồng / xe

Phí đường bộ xe ô tô 5 chỗ

Phí đường đi bộ xe ô tô 5 chỗ vận dụng cho những loại phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ đã ĐK lưu hành ( có giấy ghi nhận ĐK xe và biển số xe ), gồm có những loại xe : ô tô, máy kéo, những loại xe tương tự như ( gọi chung là ô tô ). Theo pháp luật tại Điều 3 Thông tư 70/2021 / TT-BTC phát hành ngày 12 tháng 8 năm 2021 lao lý mức thu, chính sách thu, miễn, quản trị và sử dụng phí sử dụng đường đi bộ thì những loại xe sau đây được không tính tiền đường đi bộ :
– Xe cứu thương .
– Xe chữa cháy .

– Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ gồm:

+ Xe có cấu trúc chuyên dùng ship hàng tang lễ ( gồm có xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác ) .
+ Các xe tương quan ship hàng tang lễ ( gồm có xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe rước ảnh ) là xe chỉ sử dụng cho hoạt động giải trí tang lễ mà trên Giấy ĐK xe mang tên đơn vị chức năng Giao hàng lễ tang. Đơn vị Giao hàng lễ tang phải có văn bản cam kết những loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động giải trí lễ tang ( trong đó nêu đơn cử số lượng xe, biển số xe theo từng loại ) gửi đơn vị chức năng đăng kiểm ( khi đăng kiểm xe ) .
Ngoài những xe kể trên, những xe thuộc đối tượng người dùng tại Điều 2 Thông tư 70/2021 / TT-BTC phải thực thi nộp phí đường đi bộ theo pháp luật .
Cụ thể, theo Phụ lục số I phát hành kèm theo Thông tư 70/2021 / TT-BTC pháp luật về mức thu phí sử dụng đường đi bộ so với xe ô tô 5 chỗ ( xe chở người dưới 10 chỗ ) trừ xe của lực lượng quốc phòng, lực lượng công an như sau :

Số TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (nghìn đồng)

1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá thể, hộ kinh doanh . 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660
2 Xe chở người dưới 10 chỗ ( trừ xe lao lý tại điểm 1 nêu trên ) ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng hàng loạt dưới 4.000 kg ; những loại xe buýt vận tải đường bộ hành khách công cộng ( gồm có cả xe đưa đón học viên, sinh viên, công nhân được hưởng chủ trương trợ giá như xe buýt ) ; xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ . 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070

Lưu ý : Từ ngày 1/1 – 30/6/2022, theo Thông tư số 120 / 2021 của Bộ Tài chính pháp luật mức thu 1 số ít một số ít khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ khó khăn vất vả cho đối tượng người tiêu dùng chịu tác động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì :

Phí sử dụng đường bộ thu đối với: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) bằng 70% mức thu phí quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Đăng kiểm xe ô tô cũ như thế nào?

Nếu người mua xe cư ngụ cùng tỉnh / thành phố với người bán, tất cả chúng ta không cần phải đăng kiểm lại mà liên tục sử dụng xe tới khi hết hạn đăng kiểm. Sau đó triển khai đăng kiểm lại tương tự như như đăng kiểm lần thứ hai .
Trường hợp người mua xe không cùng nơi cư trú với người bán, bên bán phải thực thi rút hồ sơ gốc và chuyển giao cho bên mua để thực thi ĐK mới với biển số mới. Vì vậy, quá trình sẽ tựa như những bước như đăng kiểm xe lần tiên phong .
Bên mua xe phải thực thi nộp lệ phí trước bạ sang tên, đổi chủ là 2 % giá trị xe được tính theo mức khấu hao pháp luật của Bộ kinh tế tài chính. Sau đó triển khai ĐK lại và cấp biển số mới tại điểm ĐK thường trực tỉnh / thành phố cư trú. Và sau cuối là đăng kiểm lại theo biển số mới được cấp .

Phí đăng kiểm xe ô tô cũ

Mức phí kiểm định xe ô tô cũ tựa như như trường hợp ô tô mới, vẫn theo Bảng biểu phí chúng tôi đã san sẻ tại mục Phí đăng kiểm xe ô tô 5 chỗ .
Theo Thông tư số 238 / năm nay / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm nay của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quý vị quan tâm :
2. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường phải bảo trì sữa chữa để kiểm định lại. Giá những lần kiểm định lại được tính như sau :
a ) Nếu việc kiểm định lại được thực thi cùng ngày ( trong giờ thao tác ) với lần kiểm định tiên phong thì : miễn thu so với kiểm định lại lần 1 và 2 ; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50 % mức giá lao lý tại Biểu 1 .
b ) Nếu việc kiểm định lại được thực thi sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày ( không kể ngày nghỉ theo chính sách ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50 % giá pháp luật tại Biểu 1 .

c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

3. Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ( có thời hạn không quá 15 ngày ) thu bằng 100 % giá pháp luật tại Biểu 1 .
4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, nhìn nhận chất lượng theo nhu yếu của tổ chức triển khai, cá thể được thu với mức giá thỏa thuận hợp tác nhưng không vượt quá 3 lần mức giá lao lý tại Biểu 1 .

Mong rằng qua nội dung bài viết trên của Luật Hoàng Phi đã giải đáp được cho độc giả những thông tin cần thiết về việc thực hiện thủ tục đăng kiểm xe ô tô, phí đăng kiểm xe ô tô và thời hạn đăng kiểm xe ô tô 4 chỗ theo quy định của pháp luật hiện nay.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.