đạo đức kinh doanh – Đạo đức kinh doanh chính là đạo đức được vận dụng vào trong hoạt động kinh – StuDocu

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA < p class = " _ _0 " > < / p > DOANH NGHIỆP

Khái niệm : < p class = " ff2 " > Đạo đức kinh doanh là một tập hợp những nguyên tắc, chuẩn mực có < / p >

tính năng kiểm soát và điều chỉnh, nhìn nhận, hướng dẫn và trấn áp hành vi của những chủ thể

kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính là đạo đức được vận dụng vào trong hoạt

động kinh doanh. Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức nghề nghiệp

 < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh < / p >

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Tính trung thực : Nhất là trong việc làm kinh doanh thì không nên sử < / p >

dụng những triêu trò, mua gian, bán dối, xảo trá để kiếm lời. Giữ đúng lời

thề hẹn và lời hứa với những người mua của công ty mình, đồng nhất kể cả

trong từng lời nói và cách làm. < p class = " _ _1 " > < / p > T < p class = " _ _1 " > < / p > rung thực < p class = " _ _1 " > < / p > trong việc chấp hành luật kinh

doanh của nhà nước, không buôn gian bán dối, không làm những công

việc trái lương tâm và trái với lao lý pháp lý được cho phép, không buôn

lậu thuế. Không T < p class = " _ _1 " > < / p > hực hiện những điều trái với thuần phong mỹ tục cũng

như làm ảnh hưởng tác động đến thuần phong mỹ tục của V < p class = " _ _2 " > < / p > iệt Nam, trung thực

trong từng cử chỉ và tiếp xúc với bạn hàng ( thanh toán giao dịch, đàm phán, kí kết )

và người tiêu dùng : không làm hàng giả, khuyến mại giả, quảng cáo sai

thực sự, sử dụng trái phép những thương hiệu nổi tiếng, vi phạm bản quyền,

phá giá theo lối ăn cướp, trung thực ngay với bản thân, không hối lộ,

tham ô …

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Tôn trọng người khác : < p class = " _ _1 " > < / p > Với những người tập sự và dưới quyền : tôn < / p >

trọng phẩm giá, quyền hạn chính đáng, tôn trọng niềm hạnh phúc, tôn trọng

tiềm năng tăng trưởng của nhân viên cấp dưới, chăm sóc đúng mức, tôn trong quyền

tự do và những quyền hạn hợp pháp khác.

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Gắn quyền lợi của doanh nghiệp với quyền lợi của người mua và xã hội-coi < / p >

trọng hiệu suất cao gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội.

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Bí mật và trung thành với chủ với những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt quan trọng. < / p >

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Đối với người mua : tôn trọng nhu yếu, sở trường thích nghi và tâm ý người mua. < / p >

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Đối với đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu : tôn trọng quyền lợi của đối thủ cạnh tranh < / p >

Khía cạnh bộc lộ đạo đức kinh doanh

Kinh tế

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Với nhà nước nộp thuế.. < / p >

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Với người dùng cung ứng dịch vụ chất lượng tốt nhất, Chi tiêu hài hòa và hợp lý, < / p >

thỏa mãn nhu cầu tối ưu nhất về nhu yếu của người mua

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Với người lao động : hưởng mức lương xứng danh, bảo vệ bảo đảm an toàn < / p >

môi trường tự nhiên thao tác, quyền riêng tư…

– < p class = " ff2 ls2 ws0 " > Với chủ sở hữu, bảo tồn và phát huy,, giá trị gia tài, văn hóa truyền thống trong < / p >

kinh doanh. Có sự công minh với những doanh nghiệp link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.