4 giai đoạn của chu kỳ kinh doanh

Văn bản của Parkin và Bade Kinh tế học đưa ra định nghĩa sau về chu kỳ kinh doanh :

Chu kỳ kinh doanh là sự biến động lên xuống theo chu kỳ nhưng không đều trong hoạt động kinh tế, được đo lường bằng sự biến động của GDP thực tế và các biến số kinh tế vĩ mô khác.

Nói một cách đơn thuần, chu kỳ kinh doanh được định nghĩa là những dịch chuyển thực tiễn của hoạt động giải trí kinh tế tài chính và tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ) trong một khoảng chừng thời hạn. Không có gì kinh ngạc khi nền kinh tế tài chính trải qua những thăng trầm trong hoạt động giải trí. Trên trong thực tiễn, tổng thể những nền kinh tế tài chính công nghiệp tân tiến như của Hoa Kỳ đều phải chịu đựng những dịch chuyển đáng kể trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính theo thời hạn.

Sự ngày càng tăng hoàn toàn có thể được ghi lại bằng những chỉ số như tăng trưởng cao và tỷ suất thất nghiệp thấp, trong khi mức giảm nói chung được xác lập bởi tăng trưởng thấp hoặc ngưng trệ và tỷ suất thất nghiệp cao. Dựa trên mối quan hệ của nó với những giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp chỉ là một trong những chỉ số kinh tế tài chính khác nhau được sử dụng để đo lường và thống kê hoạt động giải trí kinh tế tài chính. Có thể tích lũy được nhiều thông tin từ những chỉ số kinh tế tài chính khác nhau và mối quan hệ của chúng với chu kỳ kinh doanh.

Parkin và Bade liên tục lý giải rằng mặc kệ cái tên, chu kỳ kinh doanh không phải là chu kỳ liên tục, hoàn toàn có thể Dự kiến được hoặc lặp lại. Mặc dù những pha của nó hoàn toàn có thể được xác lập, nhưng thời hạn của nó là ngẫu nhiên và ở một mức độ lớn, không hề đoán trước được.

< p class = " mntl-sc-block-heading__text " > Các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh < / p >

Mặc dù không có hai chu kỳ kinh doanh nào trọn vẹn giống nhau, nhưng chúng hoàn toàn có thể được xác lập là một chuỗi gồm bốn giai đoạn đã được những nhà kinh tế tài chính học người Mỹ Arthur Burns và Wesley Mitchell phân loại và nghiên cứu và điều tra theo nghĩa tân tiến nhất trong văn bản ” Đo lường những chu kỳ kinh doanh “. Bốn giai đoạn chính của chu kỳ kinh doanh gồm có :

  1. Mở rộng : Sự ngày càng tăng vận tốc hoạt động giải trí kinh tế tài chính được xác lập bởi tăng trưởng cao, tỷ suất thất nghiệp thấp và giá thành ngày càng tăng. Khoảng thời hạn được ghi lại từ đáy đến đỉnh điểm.
  2. Đỉnh : Bước ngoặt trên của chu kỳ kinh doanh và thời gian mà lan rộng ra chuyển thành thu hẹp.
  3. Co thắt : Sự chậm lại của vận tốc hoạt động giải trí kinh tế tài chính được xác lập bởi tăng trưởng thấp hoặc ngưng trệ, tỷ suất thất nghiệp cao và giá thành giảm. Đó là khoảng chừng thời hạn từ đỉnh điểm đến đáy.
  4. Máng : Là bước ngoặt thấp nhất của chu kỳ kinh doanh, trong đó thu hẹp chuyển thành lan rộng ra. Bước ngoặt này còn được gọi là Phục hồi.

Bốn giai đoạn này cũng tạo nên những gì được gọi là chu kỳ ” bùng nổ và phá sản “, được đặc trưng như những chu kỳ kinh doanh trong đó những giai đoạn lan rộng ra nhanh gọn và sự co lại sau đó là dốc và nghiêm trọng.

< p class = " mntl-sc-block-heading__text " > Nhưng Điều gì về Recessions ? < / p >

Suy thoái xảy ra nếu một cơn co thắt đủ nghiêm trọng. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia ( NBER ) xác lập suy thoái và khủng hoảng là sự thu hẹp hoặc suy giảm đáng kể trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính ” lê dài hơn một vài tháng, thường hoàn toàn có thể nhìn thấy trong GDP thực, thu nhập thực, việc làm, sản xuất công nghiệp. “

Dọc theo cùng một tĩnh mạch, một rãnh sâu được gọi là chỗ trũng hay chỗ trũng. Sự độc lạ giữa suy thoái và khủng hoảng và suy thoái và khủng hoảng là rất quan trọng, mặc dầu nó không phải khi nào cũng được những nhà kinh tế tài chính học hiểu rõ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.